Τελικό Συνέδριο proADAS, 23 Σεπτεμβρίου 2020 - XENIOS POLIS