Σχετικά Με Εμάς - XENIOS POLIS

ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ

Η «ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ» (ιδρύθηκε στις αρχές του 2016) είναι ένας ιδιωτικός ερευνητικός φορέας που συνδυάζει την έρευνα αιχμής με την εφαρμογή ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
About Xenios Polis

Σκοπός και Στόχοι

Γενικό σκοπό της εταιρείας συνιστούν ο επιστημονικός προβληματισμός, η έρευνα αλλά και η οργάνωση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Έμφαση δίνεται σε ζητήματα ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων, οι οποίες σταθερά ή κατά περίσταση χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς και ευάλωτες.

Συνεργασίες

Το δίκτυο συνεργατών μας περιλαμβάνει πλέον των 400 φορέων σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική. 

Awesome Image

Πρόκειται για:
Δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς
Πανεπιστήμια
Μη κυβερνητικούς οργανισμούς
Ερευνητικά κέντρα
Δίκτυα
Συμπράξεις φορέων
«Δεξαμενές σκέψης», κ.ά.
Awesome Image

Awesome Image