Καλώς ήρθατε στην Ξένιος Πόλις

Έρευνα – Κοινωνική Μέριμνα – Εκπαίδευση – Πολιτισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ACCESS4All

ACCESS4All

Awareness and Capacity building for ChangEs in policy SchemeS for disability towards incLusive societies
READ MORE
AGROS

AGROS

Activation of Green ROofs Synergies as a tool for civic participation & environmental consciousness
READ MORE
BRIDGES

BRIDGES

Broadening positive Reflections on theIssue of Disability, Generating Empowerment for Stakeholders
READ MORE
CUBES

CUBES

CUltural administration Boosting with the Engagement of Sustainability for local communities
READ MORE
DOTOX

DOTOX

Enhancing Digital thinking for the TransitiOn of the elderly into a fast-changing context
READ MORE
FENCE

FENCE

Fighting gENder bias and Contributing in gender Equity
READ MORE
iHERE

iHERE

Digital HEalth liteRacy Education for vulnerable groups
READ MORE
InterMEDs

InterMEDs

Fostering ‘Intercultural MEDiators’ as a practice for establishing communities coalition and mutual understanding
READ MORE
L-COCOON

L-COCOON

Enhancing Language COdeswitching as a COOperative Notion till for mixed classrooms
READ MORE
proADAS

proADAS

Promotion of Active Digital Ageing Skills
READ MORE
proFILES

proFILES

priorities for Financial Literacy Education Settings
READ MORE
Ολιστικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενήλικων Προσφύγων και Μεταναστών.

Ολιστικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενήλικων Προσφύγων και Μεταναστών.

READ MORE
RECHANCE

RECHANCE

REhabilitation approaches for providing former prisoners with personal development and society entry CHANCEs
READ MORE
SEASIDE

SEASIDE

Removing barrierS to undErwater culturAl heritage for people with DiSabilities alming at Equal access to culture
READ MORE
SENSES

SENSES

Social entrepreneurship in education, empowering the next generation to address society’s needs’
READ MORE

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Ευκαιρίες για εργασία, πρακτική άσκηση, εθελοντική δραστηριοποίηση!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

    Επισύναψε το βιογραφικό σου