Υπηρεσίες / Πεδία - XENIOS POLIS

Ξένιος Πόλις

Στις δράσεις του φορέα κεντρική θέση καταλαμβάνουν τόσο η προαγωγή της καινοτομίας όσο και η λειτουργική ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.
Τα θεματικά πεδία που απασχολούν την «Ξένιος Πόλις» είναι…