UNIHEAL+ Piloting Session organized by XENIOS POLIS in Athens - Greece - XENIOS POLIS