Πολιτισμός, Ψηφιακά Μέσα και Επιχειρηματικότητα: Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση - XENIOS POLIS

Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Οργάνωση: ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, CARDET Υποστήριξη: ALPHA BANK
CLIENTS

CATEGORIES

COMPLETED

PROJECT BUDGETS