ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» - XENIOS POLIS