ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»