Συνάντηση Φορέων: I-HERE, Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2022 - XENIOS POLIS %