Σχετικά με εμάς

Ξένιος Πόλις

Η «Ξένιος Πόλις» συνιστά μία μεγάλη και δυναμική προσπάθεια (ιδρύθηκε στις αρχές του 2016), η οποία στηρίζεται στον ενθουσιασμό δεκάδων νέων επιστημόνων αλλά και στην υποστήριξη εγνωσμένων ακαδημαϊκών / επαγγελματιών.
About Xenios Polis

Σκοπός και Στόχοι

Γενικό σκοπό της εταιρείας συνιστούν ο επιστημονικός προβληματισμός, η έρευνα αλλά και η οργάνωση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Έμφαση δίνεται σε ζητήματα ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων, οι οποίες σταθερά ή κατά περίσταση χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς και ευάλωτες.

Συνεργασίες

Το δίκτυο συνεργατών μας περιλαμβάνει πλέον των 400 φορέων σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική. 

Awesome Image

Πρόκειται για:
Δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς
Πανεπιστήμια
Μη κυβερνητικούς οργανισμούς
Ερευνητικά κέντρα
Δίκτυα
Συμπράξεις φορέων
«Δεξαμενές σκέψης», κ.ά.
Awesome Image

Awesome Image